Facebook icon

Soodustused 3 lapsega peredele

  • Riigilt
  • Kohalikelt omavalitsustelt
  • Partneritelt

Riigipoolne ravikindlustus kolmelapselise pere vanemale

Kui oled kodune kolme lapse vanem, maksab riik Sinu ravikindlustuse eest juhul, kui Sa ei tööta ja kasvatad kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on noorem kui 8-aastane või Sa ei tööta, kuid abikaasa töötab, tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, ning teie peres kasvab vähemalt kolm alla 16-aastast last.

Riigi pakutav ravikindlustus laieneb Sulle ka juhul, kui kasvatad alla 3-aastast last ja oled tema lapsevanem, eestkostja või lepinguline hooldaja.

Ravikindlustuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile. Nende lehelt leiad ka blanketid ja rohkem lisainfot.

Lapsehooldustasu kolmelapselise pere vanemale

Vanemahüvitise lõppedes on ühel vanemal lisaks lapsetoetusele õigus ka lapsehooldustasule. Lapsehooldustasu puhul on eelis vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Lapsehooldustasu suurus on:
- 38,36 eurot kuus iga kuni 3-aastase lapse kohta,
- 19,18 eurot kuus iga 3–8-aastase lapse kohta, kui peres on kolm või enam lapsetoetust saavat last.

Kui laps saab 8-aastaseks esimeses klassis, makstakse lapsehooldustasu esimese klassi lõpuni ehk 31. augustini. Kui laps saab 8-aastaseks teises klassis või kui ta ei õpi, makstakse lapsehooldustasu sünnipäevakuu lõpuni.

Näide: Peres on kolm last: 2-aastane, 3-aastane ja 6-aastane. Perele makstakse lapsetoetust 200 eurot kuus. Lapsehooldustasu makstakse 38,36 eurot esimese lapse eest, 19,18 eurot teise ja 19,18 eurot kolmanda lapse eest. Kokku saab see pere lapsetoetust ja lapsehooldustasu 276,72 eurot kuus.

Alates 1. juulist 2017 lisandub sellele lasterikka pere toetus 300 eurot kuus ehk pere hakkab iga kuu saama 576,72 eurot.

Soodustus seoses kohustusliku kogumispensioni maksete tasumisega

Kui kasvatad kuni 3-aastast last ning oled liitunud pensioni II sambaga, maksab riik kohustusliku kogumispensioni kontole lisaks 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.
Sissemakseid tehakse iga peres kasvava kuni 3-aastase lapse kohta Sinu valitud pensionifondi.

2017. aastal makstakse iga alla 3-aastase lapse eest toetust 38,76 eurot kuus.
Kui Sa töötad, peab tööandja kohustusliku pensionifondi sissemakseteks Sinu töötasult kinni 2–3%. Riik lisab pensionikontole summa lapse kasvatamise eest. Vanemahüvitis või peretoetus selle kohustusliku pensionifondi sissemakse võrra ei vähene.

Tulumaksusoodustus

Lapsevanemal või eestkostjal, kes peab ülal kahte või enamat alaealist last, on alates teisest lapsest õigus saada 1848 eurot täiendavat maksuvaba tulu aastas iga kuni 17-aastase lapse kohta. Arvesse läheb ka laps, kes sai deklareeritava aasta sees 17-aastaseks.

Näide: Peres on kolm last, 5-aastane, 12-aastane ja 17-aastane. Ühel vanematest on õigus saada 1848 eurot täiendavat maksuvaba tulu teise lapse eest ja 1848 eurot kolmanda lapse eest. Kokku on sellel kolmelapselisel perel õigus saada 3696 eurot täiendavat maksuvaba tulu aastas. See teeb kokku 739 eurot 20 senti maksutagastust aastas.

Kuna lapse maksusoodustust saab deklareerida vaid üks vanem või eestkostja, tuleb enne kokku leppida, kes lapse andmed deklareerib. Vaidluse korral saab soodustust kasutada isik, kellele makstakse riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.

Koolituskulude tuludest mahaarvamine

Oma maksustatavast tulust võib maha arvata kalendriaasta jooksul tasutud enda ja alla 26 aasta vanuse lapse koolituskulud. Koolituskulu saab tulust maha arvata ainult juhul, kui see on makstud õppimise eest kas:
- riigi või kohaliku omavalitsusüksuse haridusasutuses;
- avalik-õiguslikus ülikoolis;
- erakoolis, millel on antud õppekava osas tegevusluba või registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia või eelloetletutega samaväärses välismaa õppeasutuses või nende poolt korraldatavatel tasulistel kursustel.