Facebook icon

Eesmärk

Kampaania peamine eesmärk on lapsevanemate teavitamine käesoleva aasta 1. juulist rakenduvast lasterikka pere toetusest. Edaspidi hakkab kolme või enama lapsega pere saama kokku 500 eurot kuus senise 200 asemel, mis vähendab oluliselt vanemate koormust lastega seotud kulutuste kandmisel.

Soovime parandada perede teadlikkust ka teistest riigi ja kohalike omavalitsuste poolt vähemalt kolme lapsega peredele pakutavatest võimalustest, nagu riigipoolne ravikindlustus, vanemapension, tulumaksusoodustused ning huvikooli ja lasteaiatasu vabastus.

Uuringud näitavad, et paljudes Eesti peredes soovitakse saada rohkem kui kaks last, kuid perelisa plaanid jäävad sageli teostamata. Samuti on selgunud, et enamik lapsevanemaid ei ole kuulnud lasterikka pere toetusest ning paljud ei ole kursis ka seniste riigi pakutavate soodustustega kolme või rohkemat last kasvatavatele peredele. Suurem teadlikkus aitaks peredel sagedamini soovitud laste arvuni jõuda ning oma unistused ellu viia.

Kampaaniat saavad toetada ka ettevõtted, pakkudes soodustust vähemalt kolme last kasvatavatele peredele. Sobivaid pakkumisi kajastatakse ka kampaania kodulehel.

Kampaania tellija on MTÜ Eesti Sündimusuuringud, teostas loovagentuur Newton.

Lisainfo: info@kolmaslaps.ee