Facebook icon

Korduma kippuvad küsimused

Millest riigi makstav 500 eurot koosneb?

Perekonda, kus kasvab kolm last, premeerib riik alates 1. juulist 2017. a 300-eurose lisanduva peretoetusega. Jätkuvalt kehtivad lastetoetused, mis on 50 eurot esimese lapse, 50 eurot teise lapse ning 100 eurot kolmanda lapse eest.

Ehk 500 eurot koosneb kolmelapselise pere puhul lastetoetusest 50 + 50 + 100 eurot ja lisanduvast peretoetusest 300 eurot.

Millised pered 500 eurot iga kuu saama hakkavad?

Raha makstakse perekondadele, kus kasvab kolm last. Seda makstakse iga kuu alates kolmanda lapse sündimisest kuni vanima lapse 16-aastaseks saamiseni. Juhul kui laps jätkab õpinguid, siis kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Oluline on see, et kõik kolm last jääksid etteantud vanusepiiridesse.

Kui palju on see seni makstavast toetusest suurem?

Kuni 1. juulini 2017 on see summa esimese lapse eest 50 eurot, teise lapse eest 50 eurot ja kolmanda lapse eest 100 eurot ehk kokku 200 eurot. Alates 1. juulist 2017 on see summa 500 eurot, seega kasvab toetus kolmelapselisele perele ühes kuus 300 euro võrra.

Kas 500 eurot on igakuine raha või makstakse seda ühe korra?

Seda raha makstakse igal kuul.

Millises vanuses lastele see kehtib?

Raha makstakse kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Juhul kui laps jätkab õpinguid, siis kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Oluline on see, et kõik kolm last jääksid etteantud vanusepiiridesse. Kui üks laps väljub nendest piiridest, siis hakkab perekond edaspidi saama kahe lapse toetust. See toetus on kokku 100 eurot, mis koosneb esimese lapse toetusest (50 eurot) ja teise lapse toetusest (50 eurot).

Kui meie peres on praegu juba kolm last, siis kas toetus hakkab kehtima ka meile või see on mõeldud vaid neile, kellel on kolmas laps alles sündimas?

Toetus on kõigile, kellel on kolm etteantud vanusepiiridesse jäävat last. See tähendab, et lapsed on alla 16-aastased või kui nad jätkavad õpinguid, siis kuni 19-aastased.

Kas lasterikka pere toetus käivutub automaatselt või peab esitama avalduse?

Kui peres kasvab 3 last, kelle eest saadakse ka lapsetoetust, siis ei pea 1. juulist 2017. a. kehtima hakkava lasterikka pere toetuse saamiseks midagi tegema ning toetus makstakse välja automaatselt. Kui perre alles sünnib 3. laps, siis ka sel juhul hakkab perekond saama automaatselt lasterikka pere toetust (kui on eelnevate laste eest juba lastetoetust saanud).

Lapsetoetust on igal perel võimalik saada kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, makstakse lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit. Sama kehtib lasterikka pere toetuse maksmisel – ehk kui peres on 3 last, kes eelneva lõigu alusel kvalifitseeruvad lapsetoetust saama, saab perekond ka lasterikka pere toetust. Kui laps saab 19-aastaseks ja enam ei õpi, siis peatub automaatselt lapsetoetuse (ja kui perre jääb alla 3 lapse) ka lasterikka pere toetuse saamine.

Kelle kontole ja mis kuupäeval raha kantakse?

Raha makstakse automaatselt vanemale, kelle arvele on seni lapsetoetust makstud. Kui vanemad soovivad toetuse saajat vahetada, tuleb esitada taotlus toetuse määramiseks teisele lapsevanemale, kuid sellel peaks olema ka seni toetust saanud isiku nõusolek.

Taotlust saab esitada eesti.ee portaali kaudu: www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Perekond → Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine.

Samuti võib esitada perehüvitiste taotluse ka:
• e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
• posti teel aadressile Endla 8, 15092 Tallinn;
• või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse (sel juhul tuleks kaasa võtta ID-kaart või pass).

Lasterikka pere toetust hakatakse maksma sarnaselt teistele peretoetustele iga kuu 8. kuupäeval ja esimene lasterikka pere toetuse makstakse juulis.

Kas vanemahüvitise saajatel on õigus ka lasterikka pere toetusele?

Jah, vanemahüvitise saamine ei piira lasterikka pere ja lapsetoetuse saamist.

Kas selle toetuse saamiseks peab olema abielus?

Lasterikka pere toetuse eesmärk on toetada lapsevanemaid laste kasvatamisel, mistõttu ei ole vahet, milline on lapsevanematevaheline suhe.

Kui meil on 2 last ühisest abielust ja abikaasal on 1 laps eelmisest kooselust, siis kas meil on õigus lapse- ja lasterikka pere toetusele?

Perehüvitiste eesmärk on lapse kasvatamisega seotud kulude osaline katmine, mistõttu makstakse toetust vanemale, kes last igapäevaselt kasvatab. Seega on siinkohal oluline silmas pidada, kas kõik kolm last on igapäevaselt nende lapsevanemate kasvatada. Kui on olukord kus üks ja sama vanem saab lapsetoetust eelmisest abielust lapse eest ja ka kahe uuest abielust sündinud lapse eest, hakkab see vanem saama automaatselt lasterikka pere toetust.

On oluline, et kõigi kolme lapse lapsetoetused oleksid vormistatud ühele vanemale.

Kõikide sarnaste küsimuste korral võib pöörduda ka Sotsiaalkindlustusameti infotelefonile: (+372) 612 1360 või kirjutada info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Millist igakuist raha hakkavad saama nelja ja enama lapsega pered?

Alates 1. juulist 2017 makstakse lastetoetust igal kuul kõigile lastele sündimisest kuni 16-aastaseks saamiseni. Juhul kui laps jätkab õpinguid, siis kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Lastetoetust makstakse esimesele ja teisele lapsele 50 eurot kuus ning alatest kolmandast lapsest igale lapsele 100 eurot kuus.

Sellele lisandub lasterikka pere toetus. Toetust makstakse peredele, kus kasvab kolm või enam last. Lasterikka pere toetust makstakse kolme kuni kuut last kasvatavale perele 300 eurot kuus ja seitset või enamat last kasvatavale perele 400 eurot kuus.


Näiteks: Neljalapseline pere hakkab saama lastetoetust 50 + 50 + 100 + 100 eurot ja peretoetust 300 eurot. Kokku 600 eurot kuus.
Seitsmelapseline pere hakkab saama lastetoetust 50 + 50 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 eurot ja peretoetust 400 eurot. Kokku 1000 eurot kuus.

Kui suur on kahe lapsega peredele makstav summa?

Esimese lapse eest 50 eurot ja teise lapse eest 50 eurot. Kokku 100 eurot kuus. Seega hakkab alates 1. juulist 2017 kolme lapsega pere toetus olema 400 eurot suurem kahe lapsega pere toetusest.

Kas arvate, et raha pärast hakatakse lapsi sünnitama?

Kindlasti mitte. Lapsi saadakse ikka rõõmu ja armastuse pärast. Raha lihtsalt loob mingid eeldused, et seda teoks teha ning luua lastele kasvamiseks sobilik keskkond.
Kolmelapselised pered on ise välja toonud, et kolme lapse kasvatamisel on kaks esimest last väga palju abiks, aidates kolmandal õppida ja areneda. Samas annab see neile endile nii kellegi eest hoolitsemise kui ka üksteisega arvestamise kogemuse.